Kategorier
Produkter för enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets regler är bl.a. kontrastmarkering. Kontrastmärkning görs vid trappsteg, ramper och andra nivåförändringar. Det görs även vid motordrivna svängdörrar och skjutdörrar samt manöverdon för dessa. KM-3 för armbågskontakter finns i svart eller vit.
KM-3S

Armbågskontakt-markering


 KM-3S
 
Kvantitet