Kategorier

Med programmeringsenhet SS-S300RPTU kan man läsa av graden av nedsmutsning samt lagra tidigare mätvärden i detektorer ur 300-serien.

Från värmedetektorerna kan aktuell temperatur avläsas. Med testenheten SS-300RTU kan man med den inbyggda laserenheten prova detektorernas larmfunktion.

SS-S300RPTU

Testinstrument


 SS-S300RPTU
 E6301018
Produktblad

Kvantitet

Tillbehör

Du kanske också gillar

Testenhet

 SS-S300RTU
 E6301019
  Testenhet