Kategorier

Utrymningslarmdon

 UBS-2
 E5371706
Produktblad

Ring for pris
Kombinerad blixt/summer
UBS-2 är ett strömsnålt larmdon med växlande röd och vit blixt i olika kombinationer. Blixtarna kan synkroniseras. UBS-2 har även inbyggd summer. Larmdonet är speciellt framtaget för att passa i små utrymmen typ HWC, vilrum etc. Följer normen SS 03 17 11 och är CE-godkäd.
UBS-2