• 1-2 dagars leveranstid på lagervaror
  • Snabb support
  • Hämtlager i Sthlm

Allmänna Leverans & Köpvillkor

 

1. Tillämplighet
Nedan skrivna order- och leveransbestämmelser gäller generellt för leveranser från ATECO (2:a Tekniska Compagniet AB)

2. Leveransvillkor

Alla leveranskostnader avser priset fritt ATECOs lager om inget annat anges. Beställda varor levereras normalt inom tre dagar efter order om varorna finns i lager och om inte andra speciella överenskommelser slutits. Order levereras med emballerat paket via DHL eller annan speditör. För ev. transportskador ansvaras ej, varför mottagare måste kontrollera emballage och vara vid mottagandet. Transportskada anmäls av mottagaren till transportbolaget. Restnoterade varor levereras så snart de kommit till lager.
Vid beställning av skyltar eller dekaler med egen upplaga levereras antal med över- alternativt underupplaga +/- 10 % enligt standard vid tryckeriarbeten.

3. Priser

Inga priser anges på webbplatsen i utloggat läge. För att se priser måste kunden skapa ett konto. ATECO gör en manuell kontroll av kund innan aktuell prislista aktiveras för kundkontot. Felaktigheter kan förekomma, då gäller priserna i ATECO:s interna affärssystem. I detta fall får kunden en uppdaterad orderbekräftelse med rätt pris. De priser som anges avser alltid priset exklusive moms, 25%. ATECO reserverar sig för ev. prisändringar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan ske utan föregående meddelande. Lagstadgade avgifter kan tillkomma.

4. Betalningsvillkor

Vid försäljning gäller betalning mot efterkrav. Sedvanlig kreditprövning görs. Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12%. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla. Vid påminnelser av obetald faktura eller inkasso tillkommer lagstadgade påminnelse- och inkassokostnader.

5. Retur

Köp av vara får hävas under förutsättning att varan inte är äldre än 3 månader från inköpsdatum. Återköp görs med ett returavdrag på normalt 25%, om varan returneras i oskadat skick i originalförpackningen Om varan inte är i fullgott skick har ATECO rätt till större returavdrag. Retur mot efterkrav godkännes ej. Vid önskan om retur måste en blankett med returbegäran skickas in i förväg och godkännas av ATECO, därefter får kunden en returorderbekräftelse som ska skickas tillbaka tillsammans med godset.

1. Kundanpassade produkter som byggs enl. kundens önskemål eller med kundens logotyp på återköps ej.<
2. Varor märkta "Anskaffningsvara" återköps normalt inte. Vi överenskommelse kan varan återköpas till 50% returavdrag beroende på omständigheterna.
3. Varor märkta "Förbrukningsvara" återköps normalt inte. Vid överenskommelse kan varan återköpas till 50% returavdrag beroende på omständigheterna.
4.  Varor märkta "Varan byggs på beställning" återköps normalt inte. Vid överenskommelse kan varan återköpas till 50% returavdrag.
5. Metervaror som är märkta med "Kapas på beställning" återköps inte.

6. Service / utbyte

Vid reparation av trasig vara skall vår ifyllda serviceblankett bifogas godset. En noggrann beskrivning av felet ska göras. Åberopas garanti ska vårt fakturanummer alltid uppges. Leverans mot efterkrav godkännes ej. Normalt gäller att vara alltid ska skickas in till oss för kontroll. Se även punkt 8 nedan.
Utbytesleveranser I förväg skall alltid överenskommas med oss och då fakturerar vi varan i samband med leveransen. När den trasiga varan returneras till oss skall den alltid åtföljas av ifylld serviceblankett för att kunna kontrolleras av oss. Om vi bedömer garanti krediteras fakturan.

7. Produktförändringar

ATECO förbehåller sig rätten till löpande konstruktionsförbättringar.

8. Garanti

För produkt är garantitiden normalt 2 år, om inte annat anges, med undantag för ljuskällor, batterier samt liknande förbrukningsartiklar. Normalt gäller att trasig vara skickas in till oss för att repareras av oss eller att vi väljer att byta ut den till motsvarande produkt.

9. Övriga avgifter

Lagstadgade miljö- och skrotningsavgifter tillkommer på de produktgrupper det berör.

10. Ansvar

ATECO ansvarar ej för någon typ av följdkostnader såsom produktionsbortfall, utebliven ersättning eller annan indirekt skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part, på grund av felaktig produkt eller felaktigt installerad produkt. Detta gäller även för skada på produkt framställda av köpare eller tredje part. Kostnader för felsökning, åtgärd, reskostnader mm. accepteras inte, såvida detta inte i förväg överenskommits.