Kategorier

Tom låda med monteringsplåt och 1 vred. Som standard är vred typ fast med NO-kontakt. Andra kontaktfunktioner och LED i vredet kan levereras. Lucka med fönster med brandkårslås.

RLS100-5

Rökluckestyrning


 RLS100-5
 E6301233
Produktblad