Kategorier

Tom låda med monteringsplåt och 1 vred. Som standard är vred typ fast med NO-kontakt. Andra kontaktfunktioner och LED i vredet kan levereras. Lucka med fönster med brandkårslås.

RLS100-6

Rökluckestyrning


 RLS100-6
 E6301234
Produktblad