Kategorier

1X-X3 är en släckcentral avsedd för 1 släckzon för applikationer med varierande typ av släckmedia. Släckcentralen lämpar sig för styrning av punkt-skydd inom en mängd olika applikationstyper, CNC-maskiner, motortestrum, reservkraftsaggregat likväl som styrning av släcksystem i datahallar, telerum och andra kritiska utrymmen.

1X-X3 är en modern konventionell brandlarms- och släckcentral anpassad för en släckzon. Den logiskt uppbyggda manöverpanelen gör släckcentralen enkel att manövrera där behörighet för användaren enkelt aktiveras med brandkårsnyckel enligt Svensk Standard. 1X-X3 kan kompletteras med ytterligare relä- och övervakade utgångsmoduler för styrning och aktivering av annan utrustning.

1X-X3 är förberedd för anslutning av larmsändare för överföring av larm till räddningstjänst, larmcentral samt överföring av larm via SMS eller e-mail. 1X-X3 är godkänd och certifierad även som brandlarmcentral varför detektorer kan anslutas direkt utan att gå via separat brandlarmcentral vilket ger en säker och kostnadseffektiv lösning.

Till 1X-X3 finns ett brett tillbehörsprogram såsom aspirerande detektorer, optiska rökdetektorer, larmtryckknappar för aktivering och nödstopp, larmsirener, blixtljus, larmsändare med mera.

ZX-SC-1X-X3

Släckcentral


 ZX-SC-1X-X3
 
Produktblad

Tillbehör

Du kanske också gillar