Kategorier

Frånkopplingsenhet FT-1 är en programmerbar elektronisk frånkopplingsenhet för tillfällig bortkoppling av brandlarmsektion eller rökdetektorer. Timern används i lokaler där tillfällig bortkoppling av detektorer är nödvändig. Som exempel menas lastutrymmen, lokaler för svetsning etc. Frånkopplingsenheten är försedd med display och tryckknappar för inställning av bortkopplingstid.

I displayen visas återstående bortkopplingstid i timmar och minuter. När återstående bortkopplingstid understiger förvarningstiden drar relä förvarning. Röd lysdiod blinkar för att indikera att FT-1 är aktiv. Extern start av frånkopplingstid fås genom slutning av ingång TTL. Önskade inställningar programmeras med hjälp av enhetens tryckknappar och instruktioner på displayen.

Från ver 1.5 finns testprogram för installationstest och drifttest. I familjen frånkoppling finns anpassade produkter i form av lysdiodenheter, displayer och reläer.

FT-1

Frånkopplingsenhet


 FT-1
 E6308093
Produktblad

Frånkopplingstimer

Tillbehör

Du kanske också gillar