Kategorier

Temporärt brandlarm

Temporära brandlarm i TMP-Serien består av Centralapparat med larmknapp, siren med och utan larmknapp samt rök- och värmedetektor. Standardsystemet* kan koppla ihop upp till 40 olika enheter via ett meshnät som tillsammans skapar ett komplett brandlarmsystem.

Alla enheter har en adress som visas i displayen på centralapparaten om vilken enhet som löst ut vid brand. Räckvidden inomhus är ca 100 meter** och batteritiden ligger på ca 1 år.

Systemet är enkelt att förstå och installera. Tyst testfunktion finns för att kontrollera mottagningen samt varning för låg batterinivå. Alla enheter är försedda med
informationsdekaler med efterlysande text.

Temporärt brandlarm

Trådlöst Bygglarm Basstation

 TMP-BS
 E6302715
 

Bygglarm Larmknapp & Larmdon

 TMP-LK-SB
 E6302716
 

Bygglarm Rökdetektor

 TMP-RD
 E6302717
 Trådlöst Brandlarm

Bygglarm Värmedetektor

 TMP-VD
 E6302718
 Trådlöst Brandlarm

Bygglarm Relämodul

 TMP-RM
 E6302720
 

Bygglarm Kombilarmdon

 TMP-SB
 E6302719
 

Bygglarm GSM-modul

 TMP-GSM
 E6302721
 

Batteripack

 TMP-BATT
 6302722
 

Trådlöst Bygglarm Basstation

 TMP-BS+
 E6303243
 upp till 250 enheter

Bygglarm Kombilarmdon

 TMP-SB+
 E6303246
 

Bygglarm Larmknapp & Larmdon

 TMP-LK-SB+
 E6303244
 

Bygglarm Värmedetektor

 TMP-VD+
 E6303247
 Trådlöst Brandlarm

Bygglarm Rökdetektor

 TMP-RD+
 E6303248
 Trådlöst Brandlarm

Bygglarm Relämodul

 TMP-RM+
 E6303286
 

Bygglarm GSM-modul

 TMP-GSM+
 E6303287
 

Ersättningsbatteri TMP

 TMP-BATT+
 E6303323
 Ersättningsbatteri TMP+