Kategorier

Mätinstrument & Testutrustning

Mätinstrument & Testutrustning

Mäthjul med räkneverk

 MI-MH-1
 
 

Termometer med prob

 MI-TERM-1
 
 

Vindmätare

 MI-VM-1
 
 

Ljudnivåmätare

 MI-LNM-1
 
 

Ljudnivåmätare

 MI-LNM-2
 
 Godkänd enligt SBF 110:8

Rökdetektortestare

 SOLO-365
 E6302736
 Med rökkassett