Kategorier

Renblåsning av rörsystem för samplingsanläggningar är en nödvändighet för att säkerställa driften och undvika fellarm och driftavbrott. ATECO presenterar här en lösning för anläggningar där manuell renblåsning kan förväntas ske med intervaller veckovis, månadsvis eller glesare. De viktiga faktorerna vid renblåsning är att ren oljefri luft används och att renblåsningen sker med begränsat tryck så att inte rörsystemen skadas.

Rörsystemet bryts efter samplingscentralen och eventuella grovfilter och kompletteras med renblåsningsenheten RBE-3. En återfjädrande backventil monteras i varje rörslut. Komponenterna limmas med ABSLIM efter rengöring med ABS-REN. Efter denna installation kan sedan kompressorn anslutas via den inbyggda snabbkopplingen och renblåsning kan ske.

RBE-3

Datablad

Höjd
170 mm
Bredd
130 mm
Djup
150 mm
Egenskaper
Snabbkoppling tryckluft

Renblåsningsenhet


 RBE-3
 E6301860
Produktblad

För manuell renblåsning höger

Kvantitet

Tillbehör

Du kanske också gillar

Samplingsrör

 ABS-R25-3
 E6308205
  Röd

Kompressor

 K-OF6
 
 

Samplingsrör

 ABS-R25-3V
 E6301241
 Vit

Samplingsrör

 ABS-R25-3G
 E6301912
  Grå